awans zawodowy 
nauczyciela

                                                                                                                            serwis portalu gorakalwaria.com.pl

 

 

 

::  e-mail  ::

   

Opiekun

::  wstęp  ::  poradnik  ::

 

poradnik

::  kontrakt-umowa  ::  plan rozwoju nauczyciela stażysty  ::  arkusz hospitacji  ::
::  arkusz obserwacji  ::  dekalog opiekuna stażu 
::  kodeks etyki  :: 
::  ocena dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu  ::

Poradnik opiekuna stażu

 

Poradnik ten powstał w oparciu o materiały dostarczone nauczycielom przez prowadzącego kurs „Opiekun stażu” oraz materiały wypracowane przez uczestników powyższego kursu. Zajęcia prowadzone były przez trenera z Ośrodka Doskonalenia i Kształcenia Ustawicznego „Partner” w Zabrzu.

     W trakcie szkolenia zostały przybliżone uczestnikom informacje dotyczące zadań w zakresie pełnienia roli opiekuna stażu. Program kursu zawierał sposoby realizacji wymagań stawianych opiekunom stażu zgodnie z wymaganiami Karty Nauczyciela i rozporządzeniem ministra edukacji narodowej z dnia 3 sierpnia 2000 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. Uczestnicy w ramach pracy własnej wypracowali przykładowe projekty:

  • kontraktu-umowy między stronami zawierającej wymagania i oczekiwania obu stron 
  • fragmentu planu rozwoju nauczyciela stażysty 
  • kart hospitacyjnych dla stażysty i opiekuna stażu 
  • dekalogu opiekuna stażu
  • kodeksu etyki opiekuna stażu 
  • oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu 

Autor: Aleksandra Gąsiorowska
Krystyna Oćwieja

   

 

 

 

 
:: awans :: podstawa prawna :: stażysta :: kontraktowy :: mianowany :: opiekun ::
:: plan :: sprawozdanie :: publikacje :: literatura :: linki :: 

     

   Prawa kopiowania © MGK