awans zawodowy 
nauczyciela

                                                                                                                            serwis portalu gorakalwaria.com.pl

 

 

 

::  e-mail  :: 

   

Awans zawodowy

::  wstęp  ::  ściągawka  ::  zmiany w ustawie  ::  awans katechety  ::

  ::  wniosek o rozpoczęcie stażu  ::

Zmiany w systemie awansu zawodowego nauczycieli

 
 1. Zmiany w rozdziale 3a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
  (Dz. U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1118 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 19, poz. 239).

 2. Zmiany w ustawie z dnia 18 lutego 2000 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela
  oraz o zmianie niektórych innych ustaw

  (Dz. U. z 2000r. Nr 19, poz. 239)

 3. Niektóre inne przepisy ustawy z 23.08.2001r. o zmianie ustawy o systemie oświaty, ustawy - Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego, ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw
  (Dz. U.  z 2001r. Nr 111, poz. 1194 )

wprowadzone na mocy
Ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r.
o zmianie ustawy o systemie oświaty, ustawy - Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego, ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw
(Dz.U. Nr 111 poz. 1194)

   

 

 

 

 
:: awans :: podstawa prawna :: stażysta :: kontraktowy :: mianowany :: opiekun ::
:: plan :: sprawozdanie :: publikacje :: literatura :: linki :: 

     

   Prawa kopiowania © MGK