awans zawodowy 
nauczyciela

                                                                                                                            serwis portalu gorakalwaria.com.pl

 

 

 

::  e-mail  :: 

   

Stażysta

::  wstęp  ::  teczka :: plan i staż  ::  wymagania  ::

 

teczka

 

Teczka nauczyciela stażysty

 

WNIOSEK o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego: (wniosek)

 

  TECZKA A - dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych lub poświadczone kopie tych dokumentów

1. Dyplomy, zaświadczenia

  • Potwierdzone urzędowo (dyrektor lub kadry) kopie potwierdzające kwalifikacje do nauczania danego przedmiotu lub prowadzonych innych zajęć.

  • dyplomu ukończenia studiów zgodnych z nauczanym przedmiotem lub rodzajem prowadzonych zajęć. 

2. Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela stażysty

3. Decyzja o ustaleniu wymiaru stażu zawodowego

4. Zaświadczenie dyrektora szkoły o wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz zajmowanych przez niego stanowiskach w okresie odbywania stażu 

 

  TECZKA B - dokumentacja związana z odbytym stażem

1. Zatwierdzony plan rozwoju zawodowego 

2. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego

3. Ocena dorobku zawodowego za okres stażu

 

  TECZKA C - dokumentacja potwierdzająca spełnienie wymagań na stopień nauczyciela kontraktowego

 

   

 

 

 

 
:: awans :: podstawa prawna :: stażysta :: kontraktowy :: mianowany :: opiekun ::
:: plan :: sprawozdanie :: publikacje :: literatura :: linki :: 

     

   Prawa kopiowania © MGK