awans zawodowy 
nauczyciela

                                                                                                                            serwis portalu gorakalwaria.com.pl

 

 

 

::  e-mail  ::

   

Publikacje

::  regulamin  ::  zasady publikacji  ::  zaświadczenie  ::

 

regulamin

 ::  analiza przypadku  ::  konspekt lekcji  ::  plan dydaktyczny  ::  
::  projekt dydaktyczno-wychowawczy  ::  artykuł  ::  program autorski  ::
::  program wychowawczy  ::  scenariusz imprezy  ::

 

Regulamin

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych

Użytkownik, podając dane osobowe w formularzu rejestracyjnym, oświadcza że:
a. są one zgodne z prawdą,
b. wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych (ustawa z 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych Dz.U.Nr 133 z 1997) przez firmę MGK w celu promocji (marketingu) produktów i firm.

 

Prawo do wglądu/modyfikacji/usunięcia swoich danych osobowych

Użytkownik ma prawo do wglądu/modyfikacji/usunięcia swoich danych osobowych w serwisie Awansu Zawodowego Nauczycieli.
Żądanie usunięcia danych osobowych jest jednoznaczne z usunięciem wszystkich artykułów oraz komentarzy z serwisu Awansu Zawodowego Nauczycieli.
Aby uzyskać dostęp, zmodyfikować lub usunąć swoje dane osobowe z serwisu Awansu Zawodowego Nauczycieli, należy skontaktować się z firmą MGK:
  • za pomocą poczty elektronicznej pod adresem awans@mgk.pl
  • Osoba chcąca zmodyfikować lub usunąć swoje dane osobowe powinna podać:
  • imię i nazwisko
  • tytuł(y) artykuł(u/ów) opublikowanych w Awansie Zawodowym Nauczycieli

    MGK zastrzega sobie prawo do weryfikacji osoby zgłaszającej usunięcie lub modyfikację danych osobowych na podstawie danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

 

Rezygnacja z usługi

Rezygnacja z usługi jest jednoznaczna z usunięciem wszystkich artykułów ze strony Awansu Zawodowego Nauczycieli oraz wszystkich powiązanych komentarzy. Jednocześnie usuwane są wszystkie dane osobowe zainteresowanego.

Osoba chcąca zrezygnować z usługi powinna podać:
  • imię i nazwisko
  • tytuł(y) artykuł(u/ów) opublikowanych w Awansie Zawodowym Nauczycieli

    MGK zastrzega sobie prawo do weryfikacji osoby zgłaszającej usunięcie danych osobowych na podstawie danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

Dane usługodawcy

MGK
Góra Kalwaria

 

   

 

 

 

 
:: awans :: podstawa prawna :: stażysta :: kontraktowy :: mianowany :: opiekun ::
:: plan :: sprawozdanie :: publikacje :: literatura :: linki :: 

     

   Prawa kopiowania © MGK