MGK
www.awans.mgk.pl

Zaswiadczenie

                                                                               

nr 2/2003

 

 

O publikacji artykułu (ów) o treści edukacyjnej

Pan (i) ......................................................................................
imię i nazwisko

Urodzony (a) dnia ...................................... w .............................

Absolwent: ................................................................................
nazwa uczelni

...........................................................................................
kierunek, specjalność

 

Tytuł

1. ....................................................................................................
2. ....................................................................................................
3. ....................................................................................................

 

Opublikował (a) powyższe artykuły w Serwisie Edukacyjnym awans.mgk.pl