awans zawodowy 
nauczyciela

                                                                                                                            serwis portalu gorakalwaria.com.pl

 

 

 

::  e-mail  ::

   

Plan

::  wprowadzenie  ::  jak napisać plan   ::  przykłady  :: 

 

Plan rozwoju zawodowego - wprowadzenie

Plan rozwoju zawodowego to program działań dla nauczyciela w okresie stażu, uwzględniający specyfikę i potrzeby szkoły, zadania do realizacji, określone rozporządzeniem MEN oraz wymagania kwalifikacyjne (egzaminacyjne) potrzebne do uzyskania wyższego stopnia awansu.
Ważne jest, aby nauczyciel uwzględnił swoje dotychczasowe umiejętności,
wiedzę i doświadczenie.

 

 1. Na początek nauczyciel powinien zapoznać się z takimi dokumentami pracy
  szkoły, jak: plan rozwoju, szkolny program wychowawczy, plan dydaktyczno-
  wychowawczy na rok 2000/2001. Jeśli w szkole są tworzone inne dokumenty
  opisujące pracę szkoły i planujące jej rozwój, nauczyciel musi je poznać.
 2. Nauczyciel powinien wypisać wszystkie zadania, które otrzymał do realizacji
  w danym roku szkolnym oraz to, co robił w poprzednich latach jako:
  nauczyciel, wychowawca, opiekun, członek rady pedagogicznej.
 3. Na podstawie rozporządzenia MEN w sprawie uzyskania stopni awansu
  zawodowego przez nauczcyieli, warto wypisać na oddzielnych kartkach
  poszczególne zadania oraz szczegółowe wymagania, wyznaczone dla danego
  stopnia awansu.
 4. Nauczyciel powinien wiedzieć, czego się od niego wymaga, aby nie rozminął się
  z oczekiwaniami autorów rozporządzenia; zgodnie z zasadą, że "jeśli nie wiesz
  dokąd płyniesz, wiatry pomyślne nie będą Ci służyły".
 5. Nauczyciel powinien dokonać autodiagnozy - samooceny. Niech zrobi
  podsumowanie: jaki jest jako dydaktyk, wychowawca, instruktor, czy ma
  autorytet, czego mu brakuje: może umiejętności w zakresie rozwiązywania
  problemów wychowawczych; umiejętności komunikowania się lub ma problemy
  z oceną, tworzeniem planów dydaktycznych realizacją materiału nauczania;
  a może chciałby dowiedzieć się, jak konstruować programy nauczania, pisać
  projekty i wnioski do fundacji, jak opracować program ścieżki edukacyjnej
  w szkole; może ma problemy z prowadzeniem spotkań z rodzicami. 

Nauczyciel powinien rozważyć, czego mu brakuje - to jest wyjście do planowania swego kształcenia i doskonalenia. Komisja kwalifikacyjna na pewno przeczyta wnikliwie plan i sprawozdanie, zatem warto na drugiej stronie planu umieścić informacje personalne: imię i nazwisko, o jaki stopień nauczyciel się ubiega, jaki ma staż, ile lat pracuje w szkole, jakie podjął formy doskonalenia (ważne!), jakie otrzymał nagrody, dane dotyczące jego uczniów - laureatów olimpiad i konkursów, informacje o innych sukcesach. Komisja powinna mieć informacje
nie tylko o planach nauczyciela na okres stażu, ale również o jego przeszłości.
   Pierwsza strona planu to strona tytułowa, powinna zatem wyglądać, jak strona tytułowa pracy dyplomowej: u góry nazwa szkoły, na środku tytuł "Plan rozwoju zawodowego", a poniżej nazwisko autora.

źródło:www.eduseek.interklasa.pl 

   

 

 

 

 
:: awans :: podstawa prawna :: stażysta :: kontraktowy :: mianowany :: opiekun ::
:: plan :: sprawozdanie :: publikacje :: literatura :: linki :: 

     

   Prawa kopiowania © MGK